Tag Archives: پایه چسب اداری

چسب ۳۶ یارد کریستال

۳۶ یارد کریستال . مورد استفاده بر روی پایه چسب اداری و بر روی میز تحریر مورد استفاده مناسب برای محل کار اداری و مورد استفاده دانش آموزی و منزل