Tag Archives: زونكن لبه فلزي كوچك 7.5

زونكن لبه فلزي كوچك ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد .و برای دوام بیشتر لبه های پایین آن را به صورت فلزی تولید می کنند.