Tag Archives: بایگانی اوراق اداری

زونكن فانتزي معمولي ۷٫۵

این فایل که به صورت کم حجم ۷٫۵ تعریف شده است ، برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد