Category Archives: فروش لوازم تحریر

پایه نوار چسب مدل ۱۱۰۰

پایه نوار چسب مدل ۱۱۰۰  که دارای مکانی برای قراردادن یادداشت و مداد ، خودکار و… بر روی خود می باشد از پایه نوار چسب ۱۱۰۰۰ می توان در ادارات ، شرکتها و منازل… استفاده کرد. تفاوت این پایه چسب با پایه چسب ۱۰۰۰ به خاطر جای یادداشت است.

پایه نوار چسب مدل ۱۰۰۰

پایه نوار چسب مدل ۱۰۰۰ که دارای مکانی برای قراردادن مداد ، خودکار و… بر روی خود می باشد از پایه نوار چسب ۱۰۰۰ می توان در ادارات ، شرکتها و منازل… استفاده کرد .