Posts tagged “کاغذ‌های پرینت”

کاور A5

کاور A5

با توجه به این‌که امروزه ، ما تا حد زیادی با کاغذ‌های پرینت شده سر و‌ کار داریم و از آن‌جا که بسیاری از این کاغذها حاوی اطلاعات مهمی هستند، تمیز نگه داشتن آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مواقع کاورهای پلاستیکیمی‌توانند نگهبان خوبی برای مدارک و اطلاعات ما باشند. از طرفی طراحان نیز می‌ توانند برای جلوگیری از مخدوش شدن طراحی ‌‎های خود از این کاورها استفاده کنند. کاورهایاز یک سو به دلیل کیفیت بالا و [...]