Posts tagged “بایگانی نامه ها”

زونكن لبه فلزي اعلاء باريك 4.5

زونكن لبه فلزي اعلاء باريك ۴٫۵

این فایل که به صورت کم حجم 4.5 تعریف شده است ،  برای بایگانی نامه ها و اوراق اداری در بایگانی دراز مدت ، کارایی بالایی دارد و میتوان از آن در قفسه و کتابخانه ها مورد استفاده قرار داد  . و برای دوام بیشتر لبه های پایین آن را به صورت فلزی تولید می کنند.